Cleaning services
Denis
06-06-2019, 09:42
ניקוי הדירה
08-06-2019, from 12:00 till 16:00
ניקוי הדירה כולל חלונות, אמבטיה וכו בתוך רדיוס של 20 ק מ אני יכול להרים ברכב
House cleaning and home cleaning services
Елена
05-06-2019, 22:59
ניקוי פעם בשבוע
אני צריך לנקות 1 בשבוע, בהרצליה. דירה 4 חדרים + מרפסת. תשלום 50 ש ח לשעה. עבודה במשך 4 שעות.
House cleaning and home cleaning services
Alexander
17-05-2019, 11:46
מנקה את הבית פעם בשבוע
ניקוי הבית בכוכב יאיר עם שטח של כ. 250 מ ר - 7 חדרים, יש חתולים בבית. תשלום 50 ₪ לשעה - 5 שעות, בתוספת כביש אלכסנדר 053-7230556
House cleaning and home cleaning services
Вадим
08-03-2019, 08:02
ניקוי דירת 4 חדרים כל שבועיים
20-03-2019, from 08:00 till 12:00
ניקוי רטוב של חדרים, חדרי אמבטיה ומטבחים, דירה ללא ילדים ובעלי חיים.
House cleaning and home cleaning services
Gala
05-02-2019, 11:35
הסר דירת 2 חדרים
הסר דירת 2 חדרים.
House cleaning and home cleaning services
Iris
22-01-2019, 22:56
ניקוי עזרה 1-2 פעמים בשבוע
אני מחפש עוזרת משק הבית פעמיים בשבוע, 50 ₪ לשעה. סמוך למודיעין, ללא מכונית אין גישה.
House cleaning and home cleaning services