Handyman and construction works
Ольга
27-07-2019, 12:13
החלף איטום סיליקון
צריך להחליף איטום סיליקון בכיור במטבח ובאמבטיה
Plumbing works
Ольга
29-04-2019, 06:19
תיקון הברז!
כדי לתקן את הצינור הנוטף המספק מים לברז - הצינור זורם בצומת עם המיקסר.
Plumbing works
Марина
17-10-2018, 14:26
חבר מכונת כביסה ומדיח כלים
18-10-2018, from 12:00 till 16:00
אז הם לוקחים מים מן ברז משותף לשפוך מים לתוך צינור 1
Plumbing works
Olga
15-10-2018, 14:25
לתקן סתימה
בשירותים בחדר הורים יש סתימה. יש 3 יציאות ברצפה. ניקיתי את שלושתם. עדיין כשפותחים ברז בקיור המיים עולים מתוך היציאות בריצפה.
Plumbing works
Lena
17-07-2018, 18:46
צריך לדפוק צינורות על העגורן החדש
העגורן כבר השתנה בדירה, אבל יש צורך בצינורות של הקוטר המתאים. יש גדלים. אני מחפש אדם מוכן לבוא במחיר מספיק כדי לדפוק אותם. המשימה מובנת ולא צריכה להיות קשה.
Plumbing works
Leonid
03-04-2018, 14:01
אין מים בכיור במטבח
הסר את התקע בביוב
Plumbing works