Olga
15-10-2018, 14:25
לתקן סתימה
בשירותים בחדר הורים יש סתימה. יש 3 יציאות ברצפה. ניקיתי את שלושתם. עדיין כשפותחים ברז בקיור המיים עולים מתוך היציאות בריצפה.
Plumbing works
Ольга
13-10-2018, 10:56
החלף זכוכית
19-10-2018, from 16:00 till 22:00
החלף זכוכית שבורה בחלון קטן.
Minor home repairs
Ana
10-10-2018, 11:15
הלך המגבר כנראה בח. כושר.
20-10-2018
נדרש: הבחנה, תיקון, מגבר יד שניה חלופי עם צריך.
Major appliances repair
Olga
09-10-2018, 14:41
ניקוי בית רגיל
18-10-2018, from 08:00 till 12:00
מנקה בקוטג (6 חדרים) נדרש כל שבועיים, רצוי בימי חמישי בבוקר.
House cleaning and home cleaning services
Андрей
02-10-2018, 14:09
ליצור ולקדם אתר אינטרנט
אני צריך אתר תחבורה עם קידום ל- Google.
Web design
Николай
29-09-2018, 18:49
בית רגע
20-10-2018, from 12:00 till 16:00
ניקוי בבית!
House cleaning and home cleaning services