Domestic appliances servicing and repair

Category – Computer and elecronics services

Filters
City
Status
Payment
Rating
Date
OK
אלכסנדר
17-07-2019, 19:02
לתקן מחשב
אני מעוניין לתקן מחשב בלה בלה בלה
Installation, adjustment and maintenance of digital and computer equipment
SHamir
09-07-2019, 03:39
פרג פרג
זמן טוב! יש בעיה עם MacBook Pro 15.4 inc 2014. בתחילה, את אספקת החשמל נשרף, קניתי סינית אקספרס מ עלי אקספרס, אשר עבד במשך 7-8 חודשים. בבוקר, המחשב אינו נדלק, הם בדקו ומצאו שאספקת החשמל פוצצה. נ.ב....
Computer services
Sasha
20-12-2018, 19:42
תיקון מחשב נייד
1. המחשב נפל, המסך התעופף. כל אנשי הקשר של מספרים שלמים נפסקו. שים את הכל במקום. מסך מגע 2. המסך של המחשב הנייד הוא רוטטת. זהה את הבעיה. שנה את המסך או חבר מסך חיצוני.
Computer services
Igor
19-12-2018, 10:29
TV Sharp LC-39LE440M 39 אינכם מופעלים מעת לעת
TV לא ניתן להפעיל מעת לעת את לחצן ההפעלה
Major appliances repair
Ирина
22-10-2018, 11:09
הגדר מדפסת
חבר את המדפסת לרשת הביתית
Installation, adjustment and maintenance of digital and computer equipment
Ana
10-10-2018, 11:15
הלך המגבר כנראה בח. כושר.
נדרש: הבחנה, תיקון, מגבר יד שניה חלופי עם צריך.
Major appliances repair