Domestic appliances servicing and repair

Category – Major appliances repair

Ana
10-10-2018, 11:15
הלך המגבר כנראה בח. כושר.
20-10-2018
נדרש: הבחנה, תיקון, מגבר יד שניה חלופי עם צריך.
Major appliances repair
Spletni
26-07-2018, 21:24
תיקון קידומות אנדרואיד
27-09-2018
הקידומת X92 אנדרואיד Player חדלה להפעיל לאחר כמה חודשים של עבודה, ייתכן שיש טיפות מתח, יכול אנשי קשר רע ...
Major appliances repair
Oxana
04-02-2018, 13:39
נדרש תיקון VCR
דורש הורים ממרכז הארץ לתקן מודל VHS בפורמט VHS טושיבה DVR620. תקלה - תמונה מואצת בשחור-לבן. תשלום עבור תיקון של $ 100.
Major appliances repair
Vladimir
25-11-2017, 10:02
תיקון מחבר
תיקון (החלף) את מחבר המיקרופון בעמודה flip3 JBL
Major appliances repair
Gennadi
20-11-2017, 06:42
מנהל
26-11-2017, from 19:00 till 20:00
אני מחפש מאסטר שתקן את הטלוויזיה של מאסימו 42. הצליל אבד.
Major appliances repair