Hanna
30-06-2019, 22:53
צריך מטא 24/7 עם רישיון נהיגה
15-07-2019
צריך מטא עם רישיון נהיגה (!), נתניה. אדם לקוי ראייה וחולה, אבל רק צריך עזרה מסביב לבית ולבצע בתי חולים.
Nurse services
Alexander
28-06-2019, 11:36
אחות עם לינה 24/7 עבור תחליף בתקופה 18 / 06-03 / 10, 2019
18-07-2019
טיפול באשה 91, הליכה. מאובזר 3 BR. מ ר במרכז כפר סבא. התשלום הוא סחיר, אלכס 053-7230556
Nurse services
Анна
17-06-2019, 16:04
ספק עצות לגבי זכויות יוצרים
אני אדריכלית נוף. פיתוח רעיונות לגינון העיר. כדי לעבוד עם העירייה אני צריך: 1) להגן על הרעיונות שלי מימוש חינם. 2) לקבל את אחוז המחבר של עלות הפרויקט. 3) להשיג פיקוח מעצב, כלומר, זכות וטו, אם תהליך...
Intellectual property
Mikhail
10-06-2019, 23:30
לעמוד בתור כדי לקבל מסמכים
18-06-2019
אנחנו עולים חדשים, אנחנו מגיעים לישראל ורוצים להשלים את כל המסמכים, עליך לעזור בתרגום ומילוי השאלון ולעמוד בתור.
Stand in a queue
Mikhail
10-06-2019, 23:27
עזרה בתרגום העברית ב- MIA
18-06-2019
אנחנו עולים חדשים, אנחנו מגיעים לישראל ורוצים להשלים את כל המסמכים, אנחנו זקוקים לעזרה בתרגום ומילוי השאלון.
Translation and interpreting
Denis
06-06-2019, 09:42
ניקוי הדירה
08-06-2019, from 12:00 till 16:00
ניקוי הדירה כולל חלונות, אמבטיה וכו בתוך רדיוס של 20 ק מ אני יכול להרים ברכב
House cleaning and home cleaning services