Slava
07-02-2019, 16:42
יש צורך בעוזר ליום עבודה אחד.
סיוע בהתקנת דוכני מקלחת. היכולת לקדוח חורים בקירות.
Utility works
Gala
05-02-2019, 11:35
הסר דירת 2 חדרים
הסר דירת 2 חדרים.
House cleaning and home cleaning services
Ирина
04-02-2019, 22:26
התקנה של מזגן
חייב להיות מותקן בקרית גת
Installation and maintenance of household appliances
Наталия
27-01-2019, 21:04
התקן מדפים
אני צריך להתקין את המדפים על המרפסת הטכנית
Minor home repairs
Aleksandr
25-01-2019, 12:10
דליפת צינור בדוד
דליפת צינור בדוד
Boiler repair
Iris
22-01-2019, 22:56
ניקוי עזרה 1-2 פעמים בשבוע
אני מחפש עוזרת משק הבית פעמיים בשבוע, 50 ₪ לשעה. סמוך למודיעין, ללא מכונית אין גישה.
House cleaning and home cleaning services