פרופיל

(*) נתונים אישיים לתקשורת איתך
(*) נתונים אישיים גלויים למשתמשים אחרים
(*) שפות של משימות (שפות שבהן את\ה יכול\ה לתקשר)
(*) עיר, גיל, תאריך רישום
(*) מספר צפיות בפרופיל
(*) על עצמי - רשום\י על עצמך, על מיומנויות שלך בשביל לעזור לאחרים לבחור דווקא בך
(*) תמונת פרופיל
(*) מוניטין - יחס שבין מספר תגובות חיוביות למספר תגובות כללי
(*)גלריית תמונות - תמונות של עבודותך
(*)מיומנויות הפרופיל
(*)תגובות - תגובות של משתמשים אחרים עליך (אלה שביצעת את משימותיהם או אלה שביצעו את משימותיך)