FAQ

הרשמה וניהול פרופיל
 • הרשמת פרופיל

  בכדי הירשם לפרופיל חדש, נדרש ללחוץ על (*) העמוד הראשי ולמלא את הפרטים בדף (*) או ללחוץ על אחת התמונות בשביל להיכנס דרך הרשת החברתית. לאחר מכן תקבל\י סיסמה לפרופיל בChiqChaq (במקרה שנרשמת בעזרת הרשת החברתית תקבל\י סיסמה לדואר אלקטרוני שמופיע בפרופיל של הרשת)

 • שינוי\שיחזור סיסמה

  כדי לשנות סיסמה נדרש להיכנס לפרופיל (*), ללחוץ על העיפרון (*), לבחור בתיקיה "סיסמה\התראות"(*), להיכנס ל"ניהול סיסמה"(*) לשנות את הסיסמה ולשמור שינויים.

 • הרשאה

  בכניסה לאתר ההרשאה תתבצע על ידי הקלדה של שם משתמש וסיסמה או שעל ידיי לחיצה על אחת התמונות של הרשתות החברתיות.

 • הגדת התראות

  נתונים אישיים הינם נתונים סודיים ונשמרים אך ורק בתוך האתר באופן לא גלוי למשתמשים אחרים. בשביל שינוי נתונים אישיים נדרש להיכנס אל הפרופיל, ללחוץ על "עיפרון", לבחור בתיקיה "מידע כללי" (), תיקיה "נתונים אישיים (), להקליד את הנתונים הנדרשים(), למלא את השדה "על עצמי"(), לשמור את השינויים.

 • רמות אימות

  באתר קיימות 3 רמות אימות:1. אפור(התחלתי) - אישור פרופיל בדואר אלקטרוני 2. צהוב (בינוני) - אישור פרופיל בדואר אלקטרוני + פרופיל ברשת החברתית 3. ירוק (מלא) - אישור פרופיל בדואר האלקטרוני +פרופיל ברשת החברתית + צילום ת.זהות. נשלח על ידיי משתמש צילום ת.זהות הנו בשביל אישור הפרופיל והינו מסמך סודי שיכול להיות מעובר רק לרשויות אכיפת החוק לפי בקשתן.

 • הוספת רשתות חברתיות

  הוספת רשתות חברתיות מעלה את רמת האימות של הפרופיל. בשביל הוספה נדרש להיכנס אל הפרופיל, ללחוץ על העיפרון, לבחור בתיקיה "רמת הפרופיל" (*), לאחר מכן לבחור בתיקיה "רשתות חברתיות" (*), להדביק כתובת אלקטרונית של הדף האישי של הרשת החברתית הנדרשת, לשמור את השינויים.

 • העלאת של צילום ת.זהות (ID)

  בשביל לעלות צילום ת.זהות נדרש להיכנס לפרופיל, ללחוץ על "עיפרון", לבחור בתיקיה "רמת הפרופיל"(*), לבחור בתיקיה "צילום "ת.זהות (*), לבחור את התמונה ולעלות לאתר, לשמור את השינויים. (צילום ת.זהות הינה נתון סודי ונשמר אך ורק בתוך האתר באופן לא גלוי למשתמשים אחרים. צילוםת.זהות יכול להיות מעובר רק לרשויות אכיפת החוק לפי בקשתן.

 • מיומנויות (להוסיף\לשנות)

  בהוספת המיומנויות אל תוך הפרופיל את\ה מגדיל\ה את כמות המשימות שיציעו לך. בשביל להוסיף את המיומנויות נדרש להיכנס לפרופיל (*), ללחוץ על + (*), לבחור במיומנויות הנדרשות. בשביל למחוק או לשנות את רשימת המיומנויות נדרש להיכנס לפרופיל, ללחוץ על +, יפתח חלון חדש שבו תוכל\י לסמן מיומנויות חדשות או למחוק את הקיימות.

 • איזור עבודה\כמה איזוריי עבודה

  אזור ביצוע עבודה. בחירת אזור עבודה מסייע לך לקבל הצעות עבודה מותאמות אליך אישית. בשביל להוסיף\לתקן אזוריי עבודה נדרש להיכנס לפרופיל, ללחוץ על "עיפרון"(*), לבחור בתיקיה "מידע כללי", לבחור ב"אזור עבודה", להוסיף אחד או כמה בלחיצה על +. לאחר מכן לשמור את השינויים.

 • להוסיף תיאור "על עצמי"

  בהוספת תיאור "על עצמי" את\ה תעזור\תעזרי למשתמשים לבחור בך בשביל ביצוע משימה. בשביל הוספת שדה "על עצמי" נדרש להיכנס לפרופיל, ללחוץ על "עיפרון", לבחור בתיקיה "מידע כללי"(*), להיכנס ל"נתונים אישיים", למלא את השדה "על עצמי" ולשמור את השינויים. מטעמי הביטחון אנו ממליצים לא לרשום מספרי טלפון, לא לתת לינקים אל הרשתות החברתיות בשדה הזה. הנתונים שלך יעוברו אל המשתמש הנדרש לאחר שתבחרו אחד בשני בהקשר לביצוע משימה

 • שפה של משימות\שפה של פרופיל

  בשביל הגדלה והגדרה של המשתמשים שברצונך לפנות אליהם רצוי מאוד לסמן את השפות שאת\ה שולט\ת בהן. בשביל להוסיף שפה נוספת נדרש להיכנס אל הפרופיל, ללחות על "עיפרון", לבחור בתיקיה "מידע כללי"(*), להיכנס ל"שפות", לבחור ב"ספות של המשימות" (*), לסמן את השפות הנדרשות, לשמור את השינויים. בשביל לבחור שפת הפרופיל ושפת ההתראות נדרש להיכנס אל הפרופיל, ללחוץ על "עיפרון", לבחור בתיקיה "מידע כללי"(*),להיכנס ל"שפות"(*), להיכנס ל"שפה של פרופיל"(*),לסמן את השפה הנדרשת, לשמור את השינויים.

 • תמונות עבודותיי

  כדי להוסיף תמונות של עבודות שלך תעזור\י ללקוח לבחור דווקא בך. בשביל להוסיף תמונות נדרש להיכנס לפרופיל, ללחוץ על (*) בשדה תמונות עבודותיי ואז בחלון חדש שייפתח לבחור בתמונות שברצונך לעלות לאתר. אנו מבקשים מטעם ביטחון לא לפרסם תמונות עם הנתונים האישיים: מספרי טלפון, כתובות של רשתות חברתיות וכו. תוכל\י להעביר את הנתונים בשיחה אישית. אנו מבקשים לפרסם תמונות אך ורק של עבודות שלך. על המפרסם מוטלת אחריות לפי חוק על התמונות שהוא העלה. התמונות שנועדו לשימוש למטרות מסחריות.

סקירת פרופיל / לוח התראות
 • פרופיל
  (*) נתונים אישיים לתקשורת איתך
  (*) נתונים אישיים גלויים למשתמשים אחרים
  (*) שפות של משימות (שפות שבהן את\ה יכול\ה לתקשר)
  (*) עיר, גיל, תאריך רישום
  (*) מספר צפיות בפרופיל
  (*) על עצמי - רשום\י על עצמך, על מיומנויות שלך בשביל לעזור לאחרים לבחור דווקא בך
  (*) תמונת פרופיל
  (*) מוניטין - יחס שבין מספר תגובות חיוביות למספר תגובות כללי
  (*)גלריית תמונות - תמונות של עבודותך
  (*)מיומנויות הפרופיל
  (*)תגובות - תגובות של משתמשים אחרים עליך (אלה שביצעת את משימותיהם או אלה שביצעו את משימותיך)
 • התראות
  (*) משימות שלי (*) מחוון משימות
  (*)נוכחי - משימות שפרסמת
  (*)ארכיון: משימות שבוצעו, בוטלו או פורסמו לפני
  (*) העבודות שלי (*) מחוון עבודות
  (*)אקטואלי - משימות חדשות שפורסמו באתר לאחרונה שמתאימות לך
  (*)בתהליך - משימות שאליהן נרשמת כמומחה אך עדיין לא התקבלת
  (*) ארכיון - משימות שביצעת, סיימת או ביטלת
  (*) הודעות(*) הודעות חדשות במשימותך או דיונך
חיפוש עבודה\עוזר באתר
 • חיפוש עוזר\ניהול משימות
 • ליצור משימה
  בשביל לחפש עוזר\ת נדרש ללחוץ על הכפתור שנמצא בעמוד הראשי (ליצור משימה)
  לאחר מכן לבחור קטגוריה
  לאחר מכן למלא את הטופס
  (*)שם המשימה
  (*)תיאור המשימה
  (*) מחיר
  (*) להוסיף תמונות
  (*)כתובת של המשימה
  (*) תאריך(*)זמן(*) או לסמן "לפי תיאום" אם מעוד ביצוע משימה לא ידוע מראש
  (*) להוסיף לינק לפרופיל ברשת חברתית (כמו דרך נוספת לתקשורת בינך לבין הנהלת האתר, לא גלוי למשתמשים)
  ללחוץ על הכפתור (לפרסם משימה)
  מטעם ביטחון אנו ממליצים לא לפרסם נתונים אישיים כגון טלפון בגוף המשימה. תוכל\י למסור אותם בהתכתבות אישית
 • בחירת עוזר\ת

  לאחר פרסום של המשימה באתר משתמשים עם המיומנויות המתאימות יועדכנו על כך. המשתמשים המעוניינים בביצוע המשימה יוכלו לפנות אליך עם השאלות או הצעות. בהתכתבות אישית תוכל\י למסור את הנתונים האישיים (מספר טלפון, פרופיל ברשת חברתית). בהתבסס על תגובות של משתמשים אחרים ומוניטין תוכל\י לבחור באחד המשתמשים וליצור איתו קשר.

  אנו ממליצים לא לשלם לפני ביצוע משימה

 • המשימה בוצעה, מה לעשות?

  לאחר ביצוע משימה נדרש ללחוץ על הכפתור (לסיים), לרשום את התגובה על המבצע ולתת לו ציון. זה יעזור למבצע לקבל יותר משימות בעתיד. המבצע גם יוסיף לך תגובה שתאפשר לך בקלות למצוא מומחים לביצוע משימות אחרות

 • להאריך את מועד המשימה

  אם הינך צריך\ה להאריך את מועד המשימה נדרש להיכנס אל המשימה, ללחוץ על הכפתור (לערוך) ,לרשום את המעודה החדש, לבחור באחת הסיבות לביטול ולאשר את הפעולה.

 • איזה משימות אסור לפרסם

  אסור לפרסם משימות שכוללות חומרים אסורים לפי חוק ישראל או לפי חוקי אטיקה, כמו כן אסור לפרסם משימות שכוללות חומרים שיכולים לפגוע באחרים או חומרים שאינם אמת. המידע הפרסומי בנוגע לשירותים אמור להיות רשום אך ורק בשדה "על עצמי"

 • המידע שאסור לפרסם באתר
 • חיפוש עבודה

  בשביל למצוא עבודה שהכי מתאימה לך נדרש כמה שיותר מדויק למלא את הפרופיל, לפרט את כל המיומנויות, לסמן את כל האזורים ולרשום את כל הפרטים האישיים על מנת כמה שיותר לעלות את רמת האימות של הפרופיל

 • לקבל משימה

  לאחר הופעת המשימה שמתאימה לך באתר תקבל\י התראה על כך. את אופן ההתראה תוכל\י לבחור בעצמך. כמו כן תראה את הסימן - העבודות שלי(*)

 • לבחור\להשתתף בדיונים

  כאשר את\ה נמצא\ת בדף של המשימה תוכל\י לראות את התיאור המלא שלה, לשאול שאלות לגביה או למסור פרטים אישיים. אם את\ה מוכן\ה לביצוע משימה תלחץ\י על הכפתור "לקחת את המשימה". לאחר שהמפרסם יאשר את מועמדתך תוכל\י להתחיל את עבודתך

 • מה לעשות לאחר ביצוע משימה?

  לאחר ביצוע משימה נדרש להיכנס אל הדף שלה וללחוץ על הכפתור "המשימה בוצעה". תן ציון למפרסם ותכתוב כמה מילים שיעזרו למשתמשים אחרים

 • עברה מהירה אל רשימת המשימות
  כדי להציג משימות שעונות רק על דרישות מסוימות נדרש:
  ללחוץ על הכפתור "המשימות בשבילי" שנמצא בצד התיקיה "משימות"
  בפרופיל שלך בתיקיה "מיומנויות" מראה את כמות העבודות הקשורות אל מיומנות מסויימת. בלחיצת הכפתור תעבור\י אל הדף עם המשימות שעונות אל דרישת המיומנות
 • Social Networks and sharing
  האתה ChiqChaq.co.il עוזר בחיפוש בעלי מקצוע ו\או עבודה בישראל ללא תשלום וללא מתווכים. שתפו עם חבריכם!
  פרבם\י את הלינק אל הפרופיל שלך באתרים אחרים
  תשתף\י את הלינק אל הפרופיל שלך במסנג'רים ובמקומות אחרים
 • איך לשנות מוניטין?
 • איך לשנות מוניטין?

  אם קיבלת תגובה שלילית צור\צרי קשר עם הלקוח ותנסה\י לתקן את פגמים. לאחר מכן הלקוח צריך לשלוח בקשה לשינוי של המוניטין (*)

 • עכירה\ביטול משימה

  בשביל לערוך או לבטל את המשימה נדרש להיכנס אליה, ללחוץ על הכפתור "עריכה", להכניס שינויים נדרשים ולשמור. בשביל לבטל את המשימה נדרש להיכנס אליה, ללחוץ על הכפתור "לבטל", לבחור באחת הסיבות לביטול ולאשר את הפעולה