עכירה\ביטול משימה

בשביל לערוך או לבטל את המשימה נדרש להיכנס אליה, ללחוץ על הכפתור "עריכה", להכניס שינויים נדרשים ולשמור. בשביל לבטל את המשימה נדרש להיכנס אליה, ללחוץ על הכפתור "לבטל", לבחור באחת הסיבות לביטול ולאשר את הפעולה