עברה מהירה אל רשימת המשימות

כדי להציג משימות שעונות רק על דרישות מסוימות נדרש:
ללחוץ על הכפתור "המשימות בשבילי" שנמצא בצד התיקיה "משימות"
בפרופיל שלך בתיקיה "מיומנויות" מראה את כמות העבודות הקשורות אל מיומנות מסויימת. בלחיצת הכפתור תעבור\י אל הדף עם המשימות שעונות אל דרישת המיומנות