איזה משימות אסור לפרסם

אסור לפרסם משימות שכוללות חומרים אסורים לפי חוק ישראל או לפי חוקי אטיקה, כמו כן אסור לפרסם משימות שכוללות חומרים שיכולים לפגוע באחרים או חומרים שאינם אמת. המידע הפרסומי בנוגע לשירותים אמור להיות רשום אך ורק בשדה "על עצמי"