שינוי\שיחזור סיסמה

כדי לשנות סיסמה נדרש להיכנס לפרופיל (*), ללחוץ על העיפרון (*), לבחור בתיקיה "סיסמה\התראות"(*), להיכנס ל"ניהול סיסמה"(*) לשנות את הסיסמה ולשמור שינויים.