מיומנויות (להוסיף\לשנות)

בהוספת המיומנויות אל תוך הפרופיל את\ה מגדיל\ה את כמות המשימות שיציעו לך. בשביל להוסיף את המיומנויות נדרש להיכנס לפרופיל (*), ללחוץ על + (*), לבחור במיומנויות הנדרשות. בשביל למחוק או לשנות את רשימת המיומנויות נדרש להיכנס לפרופיל, ללחוץ על +, יפתח חלון חדש שבו תוכל\י לסמן מיומנויות חדשות או למחוק את הקיימות.