הרשמת פרופיל

בכדי הירשם לפרופיל חדש, נדרש ללחוץ על (*) העמוד הראשי ולמלא את הפרטים בדף (*) או ללחוץ על אחת התמונות בשביל להיכנס דרך הרשת החברתית. לאחר מכן תקבל\י סיסמה לפרופיל בChiqChaq (במקרה שנרשמת בעזרת הרשת החברתית תקבל\י סיסמה לדואר אלקטרוני שמופיע בפרופיל של הרשת)