העלאת של צילום ת.זהות (ID)

בשביל לעלות צילום ת.זהות נדרש להיכנס לפרופיל, ללחוץ על "עיפרון", לבחור בתיקיה "רמת הפרופיל"(*), לבחור בתיקיה "צילום "ת.זהות (*), לבחור את התמונה ולעלות לאתר, לשמור את השינויים. (צילום ת.זהות הינה נתון סודי ונשמר אך ורק בתוך האתר באופן לא גלוי למשתמשים אחרים. צילוםת.זהות יכול להיות מעובר רק לרשויות אכיפת החוק לפי בקשתן.