Homme à tout faire et travaux de construction

Catégorie – Travaux de plomberie

Filters
Ville
Statut
OK
элена
05-09-2020, 21:10
сменить кран буксу
сменить кран буксу
Travaux de plomberie
Ольга
27-07-2019, 12:13
Заменить силиконовый герметик
Нужно заменить силиконовый герметик в раковине на кухне и ванной
Travaux de plomberie
Ольга
29-04-2019, 06:19
תיקון הברז!
כדי לתקן את הצינור הנוטף המספק מים לברז - הצינור זורם בצומת עם המיקסר.
Travaux de plomberie
Марина
17-10-2018, 14:26
חבר מכונת כביסה ומדיח כלים
אז הם לוקחים מים מן ברז משותף לשפוך מים לתוך צינור 1
Travaux de plomberie
Olga
15-10-2018, 14:25
לתקן סתימה
בשירותים בחדר הורים יש סתימה. יש 3 יציאות ברצפה. ניקיתי את שלושתם. עדיין כשפותחים ברז בקיור המיים עולים מתוך היציאות בריצפה.
Travaux de plomberie
Lena
17-07-2018, 18:46
צריך לדפוק צינורות על העגורן החדש
העגורן כבר השתנה בדירה, אבל יש צורך בצינורות של הקוטר המתאים. יש גדלים. אני מחפש אדם מוכן לבוא במחיר מספיק כדי לדפוק אותם. המשימה מובנת ולא צריכה להיות קשה.
Travaux de plomberie