Homme à tout faire et travaux de construction
Ольга
27-07-2019, 12:13
החלף איטום סיליקון
צריך להחליף איטום סיליקון בכיור במטבח ובאמבטיה
Travaux de plomberie
Ольга
29-04-2019, 06:19
תיקון הברז!
כדי לתקן את הצינור הנוטף המספק מים לברז - הצינור זורם בצומת עם המיקסר.
Travaux de plomberie
Марина
17-10-2018, 14:26
חבר מכונת כביסה ומדיח כלים
18-10-2018, de 12:00 a 16:00
אז הם לוקחים מים מן ברז משותף לשפוך מים לתוך צינור 1
Travaux de plomberie
Olga
15-10-2018, 14:25
לתקן סתימה
בשירותים בחדר הורים יש סתימה. יש 3 יציאות ברצפה. ניקיתי את שלושתם. עדיין כשפותחים ברז בקיור המיים עולים מתוך היציאות בריצפה.
Travaux de plomberie
Lena
17-07-2018, 18:46
צריך לדפוק צינורות על העגורן החדש
העגורן כבר השתנה בדירה, אבל יש צורך בצינורות של הקוטר המתאים. יש גדלים. אני מחפש אדם מוכן לבוא במחיר מספיק כדי לדפוק אותם. המשימה מובנת ולא צריכה להיות קשה.
Travaux de plomberie
Leonid
03-04-2018, 14:01
אין מים בכיור במטבח
הסר את התקע בביוב
Travaux de plomberie