Юлия
29-03-2019, 15:45
להוצאי מקרר מהבית
31-03-2019, from 16:00 till 22:00
להוריד מקרר מקומה 3 (ללא מעלית) למעטה
Man removal services
Slava
07-02-2019, 16:42
יש צורך בעוזר ליום עבודה אחד.
סיוע בהתקנת דוכני מקלחת. היכולת לקדוח חורים בקירות.
Utility works
Artem
10-01-2019, 13:16
תממי 4
תמי 4 ממשיכה, אתה צריך לתקן את הבעיה ולהגדיר את המחיר סחיר
Repair of small household appliances
Ada
06-01-2019, 15:53
טיפול באישה חובה
מחייב אישה לטפל קרוב משפחה. עם לינה.
Nurse services
Вадим
20-12-2018, 11:12
החלף את החלון
אנחנו רוצים לשנות tris על גודל זכוכית 160/130
Minor home repairs
Olga
04-12-2018, 21:37
לתלות גגות
07-12-2018
לתלות גגות
Minor home repairs