Михаил
14-12-2017, 18:26
לסיים את חוזה הונאה, להחזיר את הכסף הגנוב, לפצות על נזק מוסרי.
החוזה הסתיים בטלפון. הם הסכימו על שירותי IPTV, אבל התברר שאני מוכר איזה סוג של סרט, עם תשלומים במשך שלוש שנים, עבור 45 nis. לחודש. כל הערעורים והמשא ומתן אינם מובילים לשום דבר. מאז ספטמבר, למרות...
Small claims
Anna
15-09-2017, 17:18
רפואת שיניים
15-09-2017
מצא עבודה עבור רופא השיניים
Traditional Medicine